Teatr Ephata

Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo Logo Logo

Teatr „Ephata” powstał w 1997 roku w Iławie, a 12 lat temu przeniósł się do Gdańska i znalazł scenę najpierw w Pałacu Młodzieży w Gdańsku, gdzie co prawda ze zmienioną obsadą tworzy opartą na ruchu, symbolice i plastyce ciała widowiska teatralne. Obecnie Teatr „EPHATA” jest niezależną grupą teatralną, który skupia młodzież z Gdańska w wieku od 15 do 25 lat.

„Ephata” z języka greckiego znaczy „otwórz się”, i taki jest teatr: otwarty i poszukujący tego co dobre i piękne.

Projekt dofinansowany ze środków programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Logo